Truyện Tích Cổ Việt Nam Thạch Sanh.

5 cm Số trang 16 Ngày xuất bản NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG Trọng lượng vận chuyển gram 50 Kích thước 14. Tất cả truyện tranh NetTruyen. Diễn đàn Lê Quý Đôn. 5 cm Số trang 16 Ngày xuất bản 10 2014. SKU 2522320915614 Công ty phát hành Nhã Nam Nhà xuất bản 01 2016.